Presentatie

 Activiteiten

« Het routeplan van Brussels Metropolitan op korte, middellange en lange termijn »

Binnen het actieplan op korte termijn, identificeert de werkgroep Mobility Shift mobiliteitsproblemen in de metropolitaanse regio waarbij Brussels Metropolitan een rol kan spelen, dankzij haar interregionaal karakter.

Ondertussen worden studies uitgewerkt, waarvan de resultaten dienen om de samenwerking tussen de privé en de publieke sector te bevorderen.

Op lange termijn, werkt Brussels Metropolitan aan interregionale aanbevelingen in het kader van een routeplan voor de metropolitaanse regio van Brussel. Het plan wordt opgesteld met het oog op constructieve kritiek.

Op termijn, zal Brussels Metropolitan een balans opmaken maken van haar verwezenlijkingen van de laatste tien jaar. Welke richting gaat ze in vanaf 2018? Het interregionaal karakter van de organisatie is ten slotte bijzonder relevant voor een systemische en gecoördineerde benadering van bepaalde mobiliteitsproblemen in de drie regio’s.

Methodiek

Brussels Metropolitan werkt in vijf fases om bij te dragen aan concrete oplossingen voor de metropolitaanse mobiliteit op korte, middellange en lange termijn.

http://brusselsmetropolitan.eu/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/basic_book_pen.svg

1. Bestuderen

Om een volledig plaatje te bekomen van de mobiliteit in de Brusselse metropolitaanse regio, inventariseert Brussels Metropolitan de studies over mobiliteit van de laatste 10 jaar, bestudeert ze de best practices van andere Europese steden en maakt ze een cartografie op van de bevoegde en belanghebbende stakeholders.

http://brusselsmetropolitan.eu/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/basic_folder_multiple.svg

2. Categoriseren

De metropolitaanse mobiliteitsproblemen identificeren en vervolgens onderverdelen in categorieën volgens de vijf actiegebieden van Brussels Metropolitan : Beleid, Infrastructuur, Ruimtelijke Ordening, Technologie en Innovatie, en Mentaliteitsveranderingen.

http://brusselsmetropolitan.eu/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/basic_eye.svg

3. Raadplegen

De stakeholders aangaande mobiliteit raadplegen, de nodige informatie inwinnen rondom de mobiliteitsproblemen en de potentiële stakeholders identificeren in functie van de toegewezen prioriteit van het project.

http://brusselsmetropolitan.eu/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/basic_link.svg

4. Samenbrengen

Coalities opzetten tussen de mobiliteitsactoren en de andere belanghebbenden met behulp van concrete voorstellen en projecten waarmee ze kunnen instemmen.

De mogelijke actoren zijn de publieke transportbedrijven, de logistiekbeheerders of de vervoersondernemers. Belanghebbenden die in aanmerking kunnen komen zijn de vakbonden, de middenklasse, de milieugroepen, de bedrijven en de burgers.

http://brusselsmetropolitan.eu/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/software_magnete.svg

5. Consolideren

Toezien op de goede uitvoering van de projecten door de gevormde coalities, volgens de overeengekomen afspraken, waaronder het respect van de timing, de regelmatige verslaggeving en de evaluatie van de effectieve resultaten.

Werking

De Mobility Shift werkgroep van Brussels Metropolitan bestaat uit vier mobiliteitsexperten, aangewezen door de vier stichtende partners van Brussels Metropolitan (UWE, Voka, VBO en BECI), de Intendant van de organisatie, Alain Deneef, en een consultant.

Goedele Sannen

Voka

Nicolas Coomans

FEB-VBO

Samuel Saelens

UWE

Ischa Lambrechts

BECI

Elke stichtende partner (UWE, Voka, VBO en BECI), heeft een vertegenwoordigerSingle Point of Contact– afgevaardigd, die maandelijks de activiteiten van Brussels Metropolitan opvolgt met de Intendant.

Jan Van Doren

VOKA

Olivier Joris

FEB-VBO

Xavier Dehan

BECI

Yves-Etienne Massart

UWE

De bestuursraad van Brussels Metropolitan bestaat uit drie vertegenwoordigers van elke stichtende partner, de voormalige voorzitter, de voormalige covoorzitter en de huidige voorzitter, Jean-Charles Wibo (CEO van Vlassenroot NV).