Memorandum

Woord vooraf

Door Jean-Charles Wibo — Voorzitter

Met dit memorandum willen we gebruiken maken van het metropolitaan platform Brussels Metropolitan om samen (VBO, UWE, Voka en BECI) een reeks vragen te richten aan de politieke leiders en met één stem te spreken: federaties, ondernemers, bedrijfsleiders en burgers van de metropool.

Een interregionale governance is essentieel om innoverende mobiliteitsoplossingen te bieden als antwoord op onder meer de digitale transitie. Een optimaal intermodaal dienstenaanbod voor de gebruikers vereist een systemische en collaboratieve aanpak. Deze collaboratieve aanpak kan horizontaal (tussen de verschillende beleidsniveaus) en/of verticaal (tussen de verschillende beleidsniveaus, de stakeholders, enz.) vertaald worden.

Naast de gemeenschappelijke stem van de vier werkgeversverenigingen, is dit memorandum ook gewijd aan het verhaal van de burgers. Want de mobiliteit, dat zijn zij. De vrouwen en mannen die zich bijna dagelijks van en naar de Brusselse metropool verplaatsen. Hun ervaringen en hun getuigenissen zijn de barometer van een al dan niet efficiënt mobiliteitsbeleid.

Ik wens u veel plezier bij het lezen van dit memorandum.