De samenwerking en harmonisering aanmoedigen rondom het beleid van de mobiliteit in de metropolitaanse regio van Brussel

 

Een interregionale dialoog creëren om samen te werken aan de Mobility Shift van morgen

 

De socio-economische ontwikkeling van de Brusselse metropool versterken door de mobiliteit te verbeteren

1
1

Een samenwerkingsplatform voor de metropolitaanse mobiliteit

Brussels Metropolitan creëert een interregionale dialoog voor een Mobility Shift binnen en rond Brussel

Onze identiteit

De initiatiefnemers van Brussels Metropolitan, of « Business Route 2018 for Metropolitan Brussels », zijn de drie regionale en de federale interprofessionele werkgeversorganisaties, respectievelijk BECI, Voka, UWE en het VBO.

De vereniging is opgericht in 2008 (voor een termijn van 10 jaar) om de socio-economische ontwikkeling van de metropolitaanse regio van Brussel te versterken door een betere samenwerking van de drie regio’s.

Onze missie

Het actieplan van Brussels Metropolitan zal de komende maanden, alsnog jaren, volop toegewijd zijn aan een fundamentele problematiek, die de competitiviteit van het metropolitaanse Brussel brandmerkt, m.n. de mobiliteit.

Brussels Metropolitan werkt aan een Mobility Shift voor de Brusselse metropool in samenwerking met de betrokken partijen, waaronder administratieve en politieke instellingen, agentschappen en verenigingen, bedrijven en federaties, alsook experten en burgers.

Partners

In samenwerking met

Een initiatief van

Ondersteund door